FUNCIONAMENT, USOS I RECURSOS DELS NOSTRES EQUIPAMENTS

2022-06-03T08:28:42+01:003/juny/2022|

El Kiosk del Rec va inaugurar el mes de novembre la primera trobada  del Cicle “Tenim un Pla”, que va anar dedicada al “Funcionament, usos i  recursos dels nostres equipaments”, i va comptar amb la participació de  Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí; Montse Riera, representant  del Casal Cívic d’Igualada; Eduard Serra, representant del Festival FABA i  l’Anònima de Manresa, i Víctor Valls, arquitecte. La regidora de Poble Actiu, Neus Carles, va obrir el debat presentant xifres  que ens van situar ràpidament en context: el 2015 es van fer 1.100 acti vitats culturals a Igualada, tant en espais públics com en espais privats.  

La major part d’aquestes activitats van ser concerts. Comparant amb una  anàlisi que es va fer el 2019, les activitats culturals han baixat a 855, resul tat que s’associa al tancament de dos espais privats, Nits de Taverna i el  Hot Blues.  Montse Riera va obrir el debat fent referència a l’estat post pandèmic dels  equipaments, que els ha obligat a reconnectar i a retrobar-se després de  l’aturada forçada. Riera va assenyalar que els equipaments dels Casals  Cívics són de la Generalitat i que a vegades no s’inclouen en les activitats  d’Igualada. També va manifestar que els Casals estan molt ben dotats  de recursos, però que els falten hores de monitoratge per a les activitats  dirigides.

Mireia Claret va reivindicar l’Ateneu Igualadí com una herència molt va luosa que estan obligats a mantenir i promoure. Va declarar la manca  d’espais, de sales i de personal per dur a terme les activitats.  Claret va valorar positivament l’autogestió, que els dona llibertat, però  també el compromís de fer el projecte econòmicament viable. Claret  conclou que la fórmula de l’Ateneu és una molt bona combinació de  recursos públics i recursos privats. 

Al seu torn, l’Eduard Serra va explicar que Manresa és una ciutat molt  cultural i que el seu teixit associatiu proposa activitats de petit format:  locals per a ús artístic, per assajar o per a realitzar trobades. Amb la xarxa  associativa de la qual forma part, han dut a terme el Festival FABA i han  posat en moviment la fàbrica abandonada de FECSA i l’han transformada en L’Anónima, un espai cultural nou a la ciutat, encara en procés de  consolidació. 

Va cloure la sessió la intervenció de l’arquitecte Víctor Valls, que va dur  a terme la remodelació de l’Associació Els Lluïsos de Gràcia, una enti tat amb 170 anys d’història. L’edifici té 3500 m2 i 1200 socis, i s’hi duen a  terme principalment activitats esportives, també culturals, i aixopluga un  Agrupament Escolta. La manca d’espai va fer necessari el pla de reforma  i Valls explica la importància de tenir un espai físic adequat i adaptat a  les necessitats culturals.

Una de les principals conclusions de la jornada és que Igualada necessi ta un Pla d’equipaments que tingui en compte les infraestructures de les  quals ja disposem. Una altra demanda és la política horària dels equipa ments, cal que aquests s’adequïn a les necessitats dels usuaris i de les  activitats que s’hi desenvolupen. Necessitem uns equipaments dels quals  se n’aprofiti tot el potencial que poden donar, que la manca de recursos  tècnics no sigui una barrera per a dur-hi a terme les activitats proposades.  I que aquestes, arribin a tothom. Espais gestionats públicament o institucionalment, però cal que tinguin un accés democratitzador.

Cristina Closa i Martínez