CARTA DE PRESENTACIÓ DE LA XARXA DE PRODUCTORES CULTURALS DE L’ANOIA

2022-06-03T08:44:03+01:003/juny/2022|

Aquest és un escrit de ficció a partir de la taula rodona: La producció i la  creació cultural a Igualada. 

La comarca de l’Anoia és plena d’espais de creació, de companyies, de  productores i de moltíssimes iniciatives privades que fan cultura des de  totes les disciplines possibles. Avui, la gent que fem cultura a la comarca  ens unim per presentar la creació de la Xarxa de Productores Culturals  de l’Anoia. Sabem del cert que només des de la base es construeixen  els projectes sòlids i és per això que comencem a traçar les línies per fer  que el cor de la creació i la producció cultural bategui més fort que mai  a casa nostra. 

Sovint la precarietat envaeix el nostre dia a dia i tirem endavant amb més  il·lusió que pressupost. Però no oblidem que, més enllà de la vocació, fer  cultura és la nostra feina. Davant d’una administració que es nega a orga nitzar i donar resposta a les demandes del sector, teixim complicitats amb  la voluntat de desbordar-la. Cal arribar a acords que ens enforteixin. La  cultura té valor econòmic, però sobretot té valor social, pedagògic, artístic  i de comunitat. Apostar per la cultura és apostar per un futur millor. 

Per tirar endavant el nostre projecte ens hem proposat uns primers objectius: 

  • Fer una radiografia dels espais, les persones, les empreses i les entitats que produeixen cultura a l’Anoia 
  • Generar espais de trobada per compartir experiències 
  • Crear una plataforma que posi en contacte la gent que busca es pais i la que en té, la gent que busca feina i la que n’ofereix, etc. 
  • Trobar-nos amb altres entitats amb situacions similars • Posar en valor la producció cultural mitjançant accions i campanyes 

Estem en el context d’una “capitalitat de la cultura catalana” que no en tenem ni ens creiem, i que empeny a la competició de projectes que  hauríem de sumar. Proposem deixar de banda les queixes a aquesta ca pitalitat i arremangar-nos per treballar per la cultura que volem. Per ser  capital catalana, primer hem d’exercir, també, de capital de comarca. No  podem perdre temps en cortines de fum i campanyes que no van enlloc;  cal que seiem al voltant de la mateixa taula i ens agremiem amb els que  tenim més a prop. Sovint només ens trobem amb la gent del sector en  l’àmbit nacional i, en canvi, ens costa teixir complicitats amb qui tenim  més a prop. Només així creixeran projectes amb sentit, vinculats al territori  i la seva gent, capaços de garantir oportunitats al talent de la comarca i  més autèntics en la seva projecció a l’exterior.

Hem d’engegar nous projectes i poder arriscar, però també garantir que  els que existeixen siguin sostenibles i perdurables en el temps. Per fer-ho  cal una xarxa que ens doni suport i faciliti que saltar al buit sigui una ne cessitat i no una temeritat. 

Som qui no espera el suport de l’administració sinó que la desborda. Som qui sap que la millor revolta és fer, perquè fent, demostres. 

Som qui defensa una cultura transversal i, en comptes de queixar-se,  es posa a treballar. 

Som la Xarxa de Productores Culturals de l’Anoia. 

 

Martí Rossell i Pelfort 

Estudiant de Comunicació i Indústries Culturals