Política de privacitat2019-01-26T12:14:32+01:00

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament:

  • Candidatura d’Unitat Popular
  • Carrer Casp 180-182, baixos, 08013 Barcelona
  • G59736926
  • Correu electrònic: igualada@cup.cat

2. Amb quines finalitats podem tractar les teves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes a través del Web i l’enviament de comunicacions informatives (també per via electrònica).

Igualment, si s’escau, també les podem tractar per gestionar les donacions que puguin fer els usuaris a través del Web.

També podem tractar les dades per tal de gestionar la vinculació amb la nostra candidatura i, en especial, el cobrament de les quotes i/o l’organització d’activitats i campanyes.

Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit o la petició de l’usuari.

Cal que se’ns comuniquin les dades personals actuals perquè la informació estigui actualitzada i sense errors.

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini mínim previst per la normativa vigent.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades podran comunicar-se a altres iniciatives o entitats vinculades a la CUP Igualada – Poble Actiu per a les mateixes finalitats referides anteriorment, i a l’Administració Pública en els supòsits previstos per la Llei.

Així mateix, en el cas de les donacions o quotes, es podran comunicar les dades a entitats financeres amb qui operem.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a igualada@cup.cat

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.