Loading...
Poble Actiu2019-05-14T20:10:45+01:00

Diferents persones de l’espai de l’esquerra transformadora a la ciutat, sumades a la trajectòria i el treball de la candidatura de la CUP Igualada des de 2015, tenim la voluntat d’articular un nou espai polític amb vocació àmplia, nítidament municipalista, que situï al centre de les seves preocupacions el benestar de la gent, la centralitat de tots els barris, l’agenda social, cultural i educativa, i la participació ciutadana.

L’acció política de la candidatura es basarà en els següents principis:

  1. Un Poble Actiu per a la seva gent. Per una ciutat en què tots els igualadins i igualadines s’hi sentin incloses i siguin protagonistes, i no una ciutat pensada per a uns pocs.
  1. Un Poble Actiu per la igualtat i l’equitat, per a garantir els drets socials de tothom: l’habitatge, la salut, el treball i els subministraments bàsics. Una ciutat que actuï no només per pal·liar els casos d’emergència sinó que treballi per assegurar el benestar col·lectiu i cerqui alternatives a un model econòmic injust.
  1. Un Poble Actiu per l’empoderament popular i la participació política de baix a dalt, seriosa i compromesa. Per assolir una transparència real i una gestió política que no pretengui infantilitzar el veïnat, que sigui clara i honesta, i que obri portes i finestres de l’Ajuntament per fomentar processos veritablement democratitzadors.
  1. Un Poble Actiu per situar l’educació, l’esport i la cultura al centre, com a base per fomentar la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i el creixement humà i intel·lectual de la ciutadania, des d’una perspectiva pública i comunitària.
  1. Un Poble Actiu per revertir un model centrat únicament en les polítiques de façana, en vendre fum. Per un municipi que s’enfronti als reptes cabdals que té plantejats a nivell de ciutat sense defugir-los per miserables càlculs electoralistes. Per un model econòmic just, que generi valor afegit i ocupació de qualitat. Volem combatre la precarietat laboral i generar alternatives apostant també per l’economia social i cooperativa.
  1. Un Poble Actiu amb polítiques feministes i que situïn la vida al centre. Per a fer efectius els drets de les dones, els drets LGTBI, els drets de les persones migrades, de la gent gran, dels infants i joves i de les persones amb capacitats i funcionalitats diverses. Una ciutat inclusiva, acollidora i solidària, que garanteixi els drets polítics i de ciutadania de tothom que hi visqui.
  1. Un Poble Actiu pel medi ambient i l’aposta per polítiques transformadores en clau ecologista. Cal mirar més enllà dels períodes electorals i definir una proposta de ciutat per al 2030 que pugui ser exemple en la lluita contra el canvi climàtic, la preservació del territori i els drets dels animals.
  1. Un Poble Actiu pel conjunt de la Conca d’Òdena i la comarca, en què la cooperació entre municipis produeixi polítiques conjuntes en matèries com la mobilitat, la cultura, els residus o l’aigua. Un espai que potenciï el transport públic i la bicicleta i redueixi els impactes negatius del transport privat. Per una capitalitat comarcal solidària, fraternal i exercida amb orgull.
  1. Un Poble Actiu en el camí cap a la República Catalana com a eina per superar el règim del 78. La República per millorar les condicions de vida de la gent, i on es respectin els drets civils i polítics de tothom.
  1. Un Poble Actiu per a governar sota criteris d’ètica, transparència i vocació de servei públic. Per una ciutat que lideri la defensa dels serveis públics i de qualitat com a eina de gestió democràtica i garantia dels drets socials, i que avanci cap a un major control i la gestió directa dels serveis bàsics.

Fem una crida a totes aquelles persones que comparteixin la necessitat d’articular un projecte municipalista transformador basat en aquests principis a implicar-se en el creixement d’aquesta candidatura per a les eleccions de maig del 2019.

CONSULTA EL PROGRAMA ELECTORAL

XARXES SOCIALS